Det här gör vi

Tjänster

Kartlägg och utredning tekniska installationer VVS, El och styr i fastigheter.
Klimatsimuleringar
LCC beräkningar
Projektering VVS system
Projektering kylsystem
Projektering styr och övervakning
Projektering El-och Telesystem
Inventering och dokumentation styr och övervakning
Energiutredningar
Energiberäkningar
Beräkningar och dokument för miljöcertifiering
Kalkyler VVS och styr
Cad ritningar VVS och styr
Luftflödesmätningar
Utbildningar inom VVS

Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakta oss