Vår arbetsmodell

Våra möten Speed och Slow är det centrala i vårt arbetssätt. Genom att involvera kollegorna i projekten så säkerställer vi att vi vänt på varje tänkbar ide och även granskat och reflekterat över de lösningar som tagits fram. Det gör att vi kan säkerställa att varje projekt får den kvalitativa lösning som alla våra kunder förtjänar.

Speed

Speed-mötena är korta och intensiva möte som används regelbundet under hela projektet. Både för att bolla upp nya ideer och för att lösa uppkommande problem. Speed är snabba och intensiva möten som engagerar. De skapar många nya infallsvinklar och en företagskultur av kreativ problemlösning.

Slow

Slow-mötena Slow är längre möten där vi går på djupet och reflekterar.
Det är så vi kvalitetssäkrar alla våra faser i projektet. Att flera medarbetare med olika kompetenser utvärderar en lösning säkerställer kvaliteten i våra leveranser.

Uppdragsmodell

På Savtec söker vi alltid efter det optimala arbetssättet för varje projekt. Men för att säkerställa högsta kvalitet så har vi skapat check points vid olika faser i projektet. Det är här vi tillsammans tar ansvar genom interna möten för erfarenhetsutbyte.

Start: Projektet startas upp och styrdokument skapas.

Speed: Projektet är igång och vi har återkommande Speedmöten för att ge projektet höjd och bästa tänkbara lösning.

Slow: Innan lösningen godkänns av kund så sker ett slow-möte där vi går på djupet och analyserar och reflekterar kring lösningen och vad som ev kan förbättras.

Check: Slutgranskning

Summery: Vi följer upp och har kontakt med både kund och entreprenad. För oss är det viktigt att vara närvarande på plats under hela projektet.

Stop: Projektet avslutas. Både kund och samarbetspartners får fylla i en enkät och vi genomför en intern erfarenhetsöverföring. Vad kan vi lära oss av detta projekt?

Kontakta oss