Sickla Galleria Etapp 2

2018-05-28

Fastighetsägare: AtriumLjungberg AB
Uppdrag: Projektering av VVS, kyla, styr och övervakning samt sprinkler.
Information: Utbyggnad av Sickla Galleria med ytterligare 20 000 kvm