Port 73

2018-05-24

Fastighetsägare: AtriumLjungberg

Uppdraget: Projektering ventilation, rörsystem samt styr och övervakning

Information: Nybyggnad av ca 12 000 kvm handel i etapp 3 i Port 73, inklusive Willys butik på ca 3500 kvm.