NK

2018-06-05

Fastighetsägare: Hufvudstaden AB

Uppdraget: Projektering VVS

Information: Ombyggnad av kontor, butiker och restauranger