Lusten & Välgången

2018-05-24

Fastighetsägare: Familjbostäder/Bravida

Uppdraget: Projektering ventilation, rörsystem samt styr och övervakning

Information: Nybyggnation av totalt 333 stycken hyreslägenheter fördelade på tre hus varav ett är 24 våningar högt.