Gränby Centrum Uppsala

2018-06-05

Fastighetsägare: Atrium Ljungberg AB

Uppdraget: Projektering VVS

Information: Nybyggnad av galleria