Urval av projekt där vi medverkat till energibesparingar

Wisdome

Savtec har genom sin närvaro i projektet bistått kunden med att erhålla en energianvändning som är 71 % lägre än gällande myndighetskrav på energianvändning, motsvarande en minskning om ca 13400 MWh över byggnadens förväntade livslängd.

Steninge 1:29

Savtec har genom sin närvaro i projektet bistått kunden med att erhålla en energianvändning som är 49 % lägre än gällande myndighetskrav på energianvändning, motsvarande en minskning om ca 19800 MWh över byggnadens förväntade livslängd.

Stationskvarteret

Savtec har genom sin närvaro i projektet bistått kunden med att erhålla en energianvändning som är 25 % lägre än gällande myndighetskrav på energianvändning, motsvarande en minskning om ca 33400 MWh över byggnadens förväntade livslängd.

Trålen 13

Savtec har genom sin närvaro i projektet bistått kunden med att erhålla en energianvändning som är 39 % lägre än gällande myndighetskrav på energianvändning, motsvarande en minskning om ca 5700 MWh över byggnadens förväntade livslängd.

Nynäshamns Kommun, Reningsverk

Savtec har genom sin närvaro i projektet bistått kunden med att erhålla en energianvändning som är 36 % lägre än gällande myndighetskrav på energianvändning, motsvarande en minskning om ca 12500 MWh över byggnadens förväntade livslängd.

Tellus 5

Savtec har genom sin närvaro i projektet bistått kunden med att erhålla en energianvändning som är 26 % lägre än gällande myndighetskrav på energianvändning, motsvarande en minskning om ca 28900 MWh över byggnadens förväntade livslängd.

Multihall Österåker

Savtec har genom sin närvaro i projektet bistått kunden med att erhålla en energianvändning som är 48 % lägre än gällande myndighetskrav på energianvändning, motsvarande en minskning om ca 59300 MWh över byggnadens förväntade livslängd.